Pravidla soutěže „Soutěž Valera o 3x měsíční členství v Holmes Place v Praze“

Pravidla soutěže „Soutěž Valera o 3x měsíční členství v Holmes Place v Praze“

1.        Pořadatel soutěže:

 ETA a.s., IČ 275 44 001, se sídlem Praha 4 – Braník, Zelený pruh 95/97, PSČ 147 00, Sp. zn. B 17862 vedená u MS v Praze

 2.        Účast v soutěži

-          Účastníkem akce může být pouze fyzická osoba plně svéprávná s doručovací adresou v České republice

-          Akce se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele ani jejich rodinní příslušníci. Při nákupu na účet jiné osoby se lze akce zúčastnit jen s jejím souhlasem

 3.        Místo a čas konání soutěže

-          Soutěž bude probíhat od 18. 2. do 4. 3. 2014

-          Soutěž bude probíhat na www.mall.cz

 4.        Pravidla soutěže

-          Zákazník, který si v období platnosti akce od 18. 2. do 4. 3. 2014 zakoupí produkt značky Valera v internetovém obchodě Mall.cz v minimální hodnotě 999,-Kč s DPH a správně zodpoví 2 soutěžní otázky s možnostmi odpovědí (vždy jedna odpověď je správná) a jednu otázku tipovací na microsite http://www.valera.cz/registracni-formular, je zařazen do soutěže.

-          Registrace do soutěže probíhá zodpovězením soutěžních otázek, uvedením čísla faktury za nákup výrobků Valera na Mall.cz a uvedením jména a adresy soutěžícího.

-          Odpověď na tipovací otázku rozhodne o konečných výhercích.

-          Vyhrávají 3 soutěžící, jejichž tipy budou nejblíže správné odpovědi. V případě více správných odpovědí rozhoduje dřívější datum objednávky.

-          Jak bude probíhat nákup? Nákup zboží probíhá objednáním zboží na Mall.cz a musí byt dle obchodních podmínek Mall.cz řádně uhrazeno.

 5.        Soutěžní otázky

1. KDE SE VYRÁBÍ VYSOUŠEČE VALERA?

A) ve Švédsku

B) ve Švýcarsku

C) v České republice

2. JAK SE JMENUJE UNIKÁTNÍ SYSTÉM VYSOUŠEČU VALERA, KTER7 ZABRAŇUJE SPLÉTÁNÍ PŘÍVODNÍHO KABELU?

A) Rotocord

B) Robotron

C) Ionizace

3. TIPNĚTE SI, KOLIK SE PRODALO VÝROBKU VALERA v ČR V ROCE 2013?

 6.        Výhry

3 poukazy na měsíční členství ve fitness Holmes Place v Praze

 7.        Vyhodnocení soutěže a předání výhry

-          Vyhodnocení soutěže bude 20. 3. 2014.

-          Jednotliví výherci budou informování prostřednictvím e-mailu. Výherní listina bude vyvěšena na microsite http://www.valera.cz/registracni-formular.

-          Jak bude předána výhra? Vyhra bude vítězi soutěže zaslána poštou

 8.        Závěrečná ustanovení

-          V případě, že bude smlouva, prostřednictvím níž uskutečnil zákazník u Pořadatele nákup, který je podmínkou účasti v této soutěži, zrušena z důvodu odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku, bude výherce povinen neprodleně výhru vrátit, případně mu nebude umožněno výhru si převzít. Takto vyloučený účastník nemá nárok na náhradu škody.

-          Osobní údaje v rozsahu uvedeném či zpřístupněném účastníkem při registraci budou zpracovávány v automatizovaně vedené databázi Pořadatelem jako správcem, případně zpracovatelem, se kterým správce uzavře smlouvu, a to pro marketingové účely, zejména zasílání obchodních sdělení a také pro komunikaci a zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky. Jiným subjektům nebudou osobní údaje zpřístupněny. Účastník má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů. Dále souhlasí s tím, že jeho jméno, příjmení, fotografie, které Pořadatel získá v souvislosti s pořádáním, vyhodnocením a převzetím výhry, může být použito pro marketingové účely Pořadatele po dobu 5 let. Jestliže Pořadatel zjistí nebo se bude domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů Účastníků, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel této žádosti, má Účastník právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

-          Pořadatel neodpovídá za dopravu zpráv či jakékoliv technické závady a obtíže.

-          O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla.

-          Pořadatel je oprávněn bez dalšího vyřadit z akce Účastníky, kteří dle výlučného posouzení pořadatele nehrají férově či nedodržují pravidla. Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených Účastníkem v rámci akce. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel Účastníkem je Pořadatel oprávněn jej z akce vyřadit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí Pořadatele o takovém opatření je konečné.

-          Akce se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele ani jejich rodinní příslušníci. Při nákupu na účet jiné osoby se lze akce zúčastnit jen s jejím souhlasem.

-          Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není účastníkům akce nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech. Na výhru neexistuje právní nárok.

 

 

V Praze dne 11.2.2014


Valera - profesionální péče o vlasy

  • Značka Valera již 62 let pečuje o vaše vlasy.
  • Výrobky Valera používají ti nejlepší vlasoví stylisté, kadeřníci a barbeři.
  • Vyvinuli jsme unikátní řešení Rotocord zabranující splétání šňury.

Více informací o značce Valera

Píšeme o vlasech

  • ETA, a.s.
  • Křižíkova 148/34, Praha 8 - Karlín, 186 00
  • Tel. +420 545 120 545
  • e-mail:

© 2019, eBRÁNA s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑